Mai precis, s-a colectat TVA în valoare de 14,30 miliarde de lei, cu 10% mai mult decât programul prevãzut. În timp ce în contextul rambursãrilor de peste 3,4 miliarde de lei, încasarea TVA a fost cu doar 1,7% (cca 245 milioane lei) mai micã decât în perioada similarã a anului trecut, când cota TVA aplicatã operațiunilor comerciale interne și importurilor era cu 4 p.p. mai mare. 

Datoritã creșterii cu 838,52 milioane lei a viramentelor operatorilor economici, colectarea impozitului pe profit a înregistrat o creștere cu 26% – 3,94 miliarde de lei în 2016, fațã de 3,12 miliarde de lei în aceeași perioadã a anului trecut, asigurându-se astfel cu 19% mai mult decât programul stabilit. 

În ceea ce privește impozitul pe venit, s-au încasat 6,6 miliarde de lei, cu 216,3 milioane mai mult decât în 2015. 
În domeniul accizelor, inclusiv taxa pe viciu, fațã de încasãrile din perioada analizatã a anului precedent, accizele colectate au fost cu 8% mai mari, respectiv 6,22 miliarde de lei. 

Astfel, la bugetul de stat s-au încasat 35,05 miliarde de lei, cu 7% mai mult comparativ cu aceeaºi perioadã din 2015, și s-a asigurat cu 12% mai mult decât programul prevãzut. 

La bugetul Fondului naţional unic pentru asigurãri de sãnãtate s-au colectat 5,35 miliarde de lei, în creștere cu 4% fațã de perioada similarã a anului 2015, însã cu 2% mai puțin decât programul stabilit. În acest buget sunt incluse contribuþia datoratã pentru medicamentele finanþate din bugetul Fondul naþional unic de asigurãri de sãnãtate ºi din bugetul Ministerului Sãnãtãţii (taxa clawback). 

Încasãrile de 8,91 miliarde de lei la bugetul asigurãrilor sociale de stat au înregistrat o creștere cu 1% fațã de trimestrul I 2015, însã cu 7% mai puțin decât programul prevãzut. Unul dintre factorii care au influențat negativ aceastã situație îl reprezintã creșterea volumului vãrsãmintelor la fondul privat de pensii (Pilonul II), determinatã de creșterea cotei de contribuție la 5,1%. 

Bugetul asigurãrilor sociale pentru șomaj a fost asigurat conform programului prevãzut de legile bugetare anuale și s-au colectat 456,3 milioane de lei, cu 14% mai mult decât în perioada similarã a anului 2015.