Campania a urmărit verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajatorii din domeniul “Activităţi de asistență spitalicească”, prin semnalizarea în vederea eliminării a  tuturor neconformităţilor constatate, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor controlați cu privire la riscurile asociate accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

”Vreau să subliniez, accidentele de muncă nu sunt numai rezultatul hazardului, ci sunt provocate de cauze naturale şi previzibile.  Prin identificarea și  eliminarea cauzelor accidentelor, acestea nu se vor întâmpla aşa uşor. Vom continua, în campaniile noastre de control, să informăm care sunt practicile corecte pentru evitarea riscurilor de accidentare, dar ne dorim mai multă responsabilitate și din partea celor care îi instruiesc pe lucrători. Este esenţială colaborarea cu toţi angajaţii în activităţile de prevenire a pericolelor profesionale”,  a declarat Dantes Nicolae Bratu, Inspector general de stat.

Pe linia relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au controlat 511 angajatori, fiind constatate 1103 deficienţe. Pentru deficiențele constate au fost aplicate 1.112 de măsuri. Au fost sancționați 4 angajatori pentru primirea la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă a 14 persoane. Valoarea totală a amenzilor a fost 85.300 de lei, din care 30.000 pentru muncă fără forme legale. A fost descoperit un singur angajator care a primit la muncă mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii activității.

Pe linia securității şi sănătății în muncă, inspectorii au efectuat 224 controale, fiind constatate 1.103 deficienţe. Pentru deficiențele constate au fost aplicate 1.004 sancţiuni contravenţionale, din care 985 avertismente şi 19 amenzi în valoare de 54.000 lei.