În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național, s-au aplicat amenzi în valoare de 1.201.400 de lei din care 980.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 5 propuneri de cercetare penală. In total au fost sancționați 306 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 363.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 62 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Au fost sancționați 811 angajatori în domeniu.

”Pe timpul verii,foarte multe societăți cu activitate în construcții, alimentație publică și turism fac angajări de personal. Inspecția Muncii avertizează angajatorii cu privire la modul de întocmire a actelor de angajare, în sensul că este obligatorie încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, atât pe durata nedeterminată cât și pe durată determinată, cu respectarea prevederilor Legii 53/2003- Codul Muncii. Totodată, atragem atenția asupra atitudinii în ceea ce privește instructajul la locul de muncă și respectarea normelor de securitate și sănătate a muncii, în domeniile sus menționate. Trebuie să luăm toate măsurile de protecție, astfel încât să nu mai existe evenimente în care, săparea unui șanț de 3-4 metri adâncime să producă victime umane” , a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.