Cele 2.359 de unităţi din industria agroalimentară verificate în perioada 11 noiembrie-17 noiembrie au fost din domenii de activitate precum: fabricarea produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare precum şi unităţi de depozitare  pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
Ca urmare a neregulilor descoperite cu ocazia verificărilor, inspectorii sanitar veterinari au sancţionat zece unităţi, cu amenzi care au însumat 10.200 de lei şi au acordat 21 de avertismente.
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în Bucureşti (2.600 lei – neîntreţinerea spaţiilor, manipulare necorespunzătoare) şi judeţele Giurgiu (2.000 lei), Botoşani (2.000 lei – spaţii şi utilaje neigienizate), Gorj (1.200 lei – pentru mai multe nereguli), Ialomiţa (1.200 lei – manipulare necorespunzătoare, produse neconforme, comercializarea în spaţii neaprobate).
Au mai primit amenzi agenţii economici din judeţele Argeş (600 lei pentru că aveau spaţiul de producţie şi spaţiul de depozitare nu sunt igienizate corespunzător) şi Bistriţa Năsăud  (600 lei  pentru manipularea neigenică a produselor alimentare).
Cu ocazia acestor controale în unităţile din industria agroalimentară au fost prelevate probe, conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2011, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.