În perioada martie-aprilie, o echipă de specialişti din cadrul MAP, alături de reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), au derulat controale la cinci ocoale silvice, de stat şi private, precum şi la şase societăţi comerciale care au desfăşurat activităţi de exploatări forestiere în zonă. 

Autorităţile au constat, printre altele, faptul că, în perioada 2012 – 2016, Ocolul Silvic Vidraru a efectuat lucrări de punere în valoare, urmate de recoltare a unui volum de 30.554 mc masă lemnoasă, produse principale prevăzute la recoltare în amenajamentul silvic, din păduri care ar face obiectul Studiului Proiectul PIN-MATRA, fără avizul fostului Inspectorat Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Ploieşti. 

De asemenea, lucrările de lărgire/modernizare/consolidare efectuate la drumul forestier Molivişu/Dosul Ghişului au condus la înlăturarea vegetaţiei forestiere pe o suprafaţă de 5,3 de hectare, fără să existe aprobările legale, iar retrocedarea terenului forestier pe care s-a amplasat obiectivul 'Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu – Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă' s-a făcut cu încălcarea unor prevederi legale în vigoare. 

În plus, s-au constatat nereguli privind respectarea amplasamentului obiectivului iar fără respectarea prevederilor legale s-a defrişat o suprafaţă de 9.000 mp, limitrofă acestui obiectiv. 

'În perioada 2005-2010, în fondul forestier proprietatea Obştii Moşnenilor Arefeni a fost pus în valoare şi autorizat la exploatare un volum de 72.568 mc masă lemnoasă, fără să existe amenajament silvic aprobat. În anul 2010, pentru fondul forestier proprietatea Obştii Moşnenilor Arefeni a fost încălcată restricţia Legii nr. 46/2008 – Codului Silvic conform căreia, pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic, este interzisă elaborarea altui amenajament silvic. În fondul forestier deţinut de o societate comercială, prin volumul recoltat în perioada  2010-2013, posibilitatea a fost depăşită de 2,7 ori, respectiv faţă de 13.509 mc prevedere în amenajamentul silvic pentru perioada 2010-2019 s-a recoltat un volum de 37.502 mc. Ulterior, iar în perioada 2013-2015, încă un volum de 20.461 mc masă lemnoasă s-a recoltat cu încălcarea prevederilor legale', se arată în comunicatul MAP. 

Conform ministerului de resort, RNP – Romsilva trebuie să procedeze la efectuarea de cercetări disciplinare şi aplicarea de sancţiuni angajaţilor săi pentru faptele săvârşite şi evidenţiate în Raportul privind controlul în cauză, să procedeze la verificarea integrităţii, evidenţei, întreţinerii, folosirii şi statutului juridic actual privind mijlocul fix Drum Auto Forestier Dosul Ghişului, să ia măsurile legale conform concluziilor şi să informeze conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

Totodată, conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor a dispus efectuarea unui control de fond la Ocolul Silvic Codrii Verzi ai Argeşului, sub coordonarea Direcţiei Generale Păduri din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, efectuarea de către Direcţia Control Silvic şi Cinegetic din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor a unui control la Garda Forestieră Ploieşti privind adoptarea măsurilor referitoare la neregulile constatate la Ocolul Silvic Codrii Verzi ai Argeşului şi, nu în ultimul rând, efectuarea de către Direcţia Control Silvic şi Cinegetic din cadrul MAP a unei analize privind modul în care au fost efectuate lucrările de amenajare a pădurilor de două societăţi comerciale pe suprafaţa de fond forestier aparţinând proprietarului Obştea Moşnenilor Arefeni.

AGERPRES