„Îmi face deosebită plăcere să constat că România are un sistem de protecţie a minorităţilor exemplar în Europa. În schimb, este foarte trist să constat că practica, în viaţa cotidiană din România, pare să fie alta. Atacurile inacceptabile la adresa minorităţii naţionale a germanilor din România au ajuns la un nivel care nu poate fi acceptat într-o ţară în secolul al XXI-lea şi într-o ţară care a ratificat convenţia cadru pentru protecţie minorităţilor”, a declarat dr. Bernd Fabritius, citat de Agerpres.

Acesta a participat la seminarul cu tema „Centenarul Marii Uniri – 100 de ani de la Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia”.

Oficialul german spune că „Guvernul României trebuie să-şi asume aceste atacuri, pentru că ele sunt de o anvergură atât de amplă, încât, dacă rămân necontestate de Guvern, acesta lezează obligaţia sa de a proteja minoritatea germană nu numai pe baza convenţiei cadru a Consiliului Europei, ci şi pe baza Convenţiei bilaterale româno-germane din anul 1992”.