Preşedintele grupului de lucru pentru Fonduri Structurale şi Achiziţii Publice din cadrul AmCham România, Daniela Nemoianu, a arătat că recomandările membrilor asociaţiei vizează susţinerea dezvoltării unei economii de tip smart şi încurajarea sectorului privat, în special IMM-uri, necesitatea creşterii capacităţii şi performanţei administrative, dezvoltarea infrastructurii, precum şi integrarea priorităţilor naţionale trans-sectoriale, astfel încât profilul de competitivitate al  României să poată fi optimizat.

De asemenea, AmCham consideră necesară necesare crearea de locuri de muncă şi modernizarea educaţiei, inclusiv prin includerea unor măsuri de încurajare a unităţilor preşcolare, educaţiei terţiare prin parteneriate între universităţi, mediul de afaceri şi parteneri sociali, precum şi a unui sistem de învăţare dual (învăţare + locuri de muncă cu normă parţială).

Cu privire la performanţa sistemului, membrii AmCham recomandă: creşterea performanţei sistemului de management şi control al ESI (programare, coordonare, implementare, design instituţional, management şi control, introducerea mecanismelor de alertă timpurie), implementarea unor mecanisme de prevenire a corecţiilor financiare, îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, utilizarea extinsă a instrumentelor financiare, modernizarea regimului achiziţiilor publice conform noilor directive europene şi utilizarea eficientă şi intensivă a asistenţei tehnice.

”Pe fondul nivelului redus al investiţiilor directe în economie şi al atitudinii prudente a investitorilor cauzată de contextul geo-politic din regiune, crearea unor mecanisme funcţionale şi performante de injecţie a resurselor publice, inclusiv a finanţării europene, în economie trebuie să fie o preocupare centrală a autorităţilor române. În contextul necesităţii creşterii competitivităţii economiei româneşti este necesară o mai mare concentrare tematică şi o filtrare a priorităţilor strategice naţionale, în directă corelare cu impactul sistemic pe termen mediu şi lung şi cu sursele de finanţare disponibile”, consideră Valeriu Nistor, preşedintele AmCham România. (Sursa: Agerpres)