'Mesajul central al AmCham în dialogul cu autorităţile române evidenţiază necesitatea unui model multigeneraţional de dezvoltare economică care să ghideze evoluţia socio-economică a României şi care, totodată, să definească căile de dezvoltare durabilă. Adoptarea unui model de ţară care să beneficieze de o susţinere largă la nivelul tuturor părţilor interesate necesită un proces consultativ complex, dar şi un catalizator, rol care considerăm că se potriveşte cel mai bine cu atribuţiile instituţiei prezidenţiale, pentru a putea angaja şi alinia în acest proces vectori puternici inclusiv din afara mediului economic sau politic', a spus Daniela Nemoianu.

AmCham România a prezentat principalele concluzii ale unui sondaj recent de evaluare a gradului de satisfacţie a membrilor AmCham vizavi de mediul de afaceri din România.

Rezultatele sondajului indică faptul că 70% dintre cei 178 de respondenţi apreciază cel mai mult calitatea infrastructurii de comunicaţii, în contrast puternic cu nivelul foarte scăzut de satisfacţie a membrilor AmCham în ceea ce priveşte calitatea altor tipuri de infrastructură (transport, sănătate, educaţie), respectiv cu volumul investiţiilor în infrastructură, domenii indicate ca fiind nesatisfăcătoare şi foarte nesatisfăcătoare de 75% – 89% dintre respondenţi.

Calitatea forţei de muncă calificate se situează pe locul doi în topul celor mai apreciate aspecte ale mediului de afaceri din România, cu peste 65% de răspunsuri favorabile, după calitatea infrastructurii de comunicaţii (peste 70%).

"Costurile forţei de muncă şi calitatea capitalului uman au reprezentant pentru mult timp un real avantaj pentru România şi AmCham consideră că acestea trebuie să rămână elemente centrale ale mixului de avantaje competitive oferite, inclusiv prin adoptarea unor măsuri ce vizează îmbunătăţirea productivităţii muncii, adaptarea ofertelor educaţionale la nevoile existente pe piaţa muncii şi păstrarea unui cadru legislativ favorabil în domeniu', spun reprezentanţii AmCham România.

Peste 60% dintre respondenţi s-au declarat nemulţumiţi de nivelul de transparenţă şi predictibilitate din sectorul fiscal, dar şi de ineficienţa, calitatea şi capacitatea de reacţie a administraţiei publice.

În viziunea membrilor AmCham România, exprimată prin intermediul sondajului, recomandările cheie pentru creşterea competitivităţii României cuprind elaborarea unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea economică a ţării, nevoia de investiţii direcţionate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, dar şi intensificarea eforturilor în vederea eficientizării şi modernizării aparatului administraţiei publice.

Sondajul derulat de AmCham România, în perioada 10 mai – 15 iunie 2015, reprezintă o evaluare periodică a nivelului de satisfacţie a membrilor AmCham – companii americane, internaţionale şi locale – vizavi de guvernanţa economică şi de aspectele – cheie ce vizează mediul de afaceri din România.

"AmCham va continua să promoveze recomandările membrilor săi în vederea creşterii competitivităţii economice a României, deziderat ce are nevoie, în viziunea AmCham, de baze solide, precum asigurarea transparenţei şi predictibilităţii cadrului legislativ, respectarea echilibrului instituţional, asigurarea unui mediu concurenţial echitabil şi acţiuni ferme de eradicare a fenomenului de corupţie la toate nivelurile. O astfel de abordare este aşteptată din partea mediului investiţional în general şi este reiterată cu fiecare prilej de către reprezentanţii administraţiei americane în relaţia cu România, în special în contextul Parteneriatului Strategic SUA – România sau al Planurilor de Acţiune pentru Bună Guvernare asumate de Guvernul Român', apreciază conducerea AmCham.

AmCham România este cea mai reprezentativă asociaţie profesională de afaceri care reuneşte, în prezent, peste 400 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 miliarde dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă.