"Membrii AmCham România considerã că absenţa unei astfel de măsuri de stimulare fiscală încurajează perpetuarea distorsiunilor în comportamentul contribuabililor în ceea ce priveşte plata la termen a obligaţiilor fiscale ce le revin", se mai spune în comunicat. 
Despre proiectul guvernului de ştergere a penalităţilor de întârziere pentru restanţele la 30 septembrie, Capital a scris aici: