Conform raportului financiar pe primul semestru al anului 2000, cifra de afaceri realizata de Alro Slatina a atins 3.206 miliarde lei, i crestere cu peste 100% fata de nivelul similar iregistrat i 1999. Profitul net i suma de 742 miliarde lei (37,9 milioane dolari) este de circa doua ori mai mare i termeni reali fata de profitul net iregistrat la nivelul anului 1999, cind a totalizat 372,4 miliarde lei (24,2 milioane dolari). in cadrul AGA a fost aprobata si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, luindu-se i calcul realizarea unui profit brut de 1019 miliarde lei, i conditiile unei cifre de afaceri de 6.372 miliarde lei si a unor cheltuieli totale de 5.352 miliarde lei. La fundamentarea BVC s-a avut i vedere realizarea unei productii de aluminiu de 174.000 de tone, din care 131.000 tone sunt destinate exportului.
in acelasi timp, s-a decis convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, a carei data de itrunire a fost stabilita de conducerea societatii pentru 04.09.2000, avind pe ordinea de zi urmatoarele puncte: splitarea valorii nominale a actiunilor Alro Slatina de la 25.000 de lei la 5.000 de lei, ceea ce i conditiile unui capital social de 318.929.250 mii lei reprezinta o marire a numarului de actiuni aflate i circulatie de la 12.757.170 actiuni la 63.785.850 actiuni; majorarea capitalului social rezultata din reevaluarea cladirilor, a constructiilor speciale si a terenurilor cu suma de 473.402.290 mii lei prin acordarea cu titlu gratuit a unui numar de 94.680.458 actiuni cu valoarea nominala de 5.000 de lei actionarilor iregistrati la data de referinta de 25.08.2000. Raportul de distribuire a acestor actiuni va fi de 2.4843 actiuni noi, pentru actiuni cu valoarea nominala de 5.000 de lei rezultata i urma splitarii. in urma majorarii propuse, capitalul social va ajunge la 792.331.540 mii lei, divizat in 158.466.308 actiuni cu valoarea nominala de 5.000 lei pe actiune.
in prezent, principalii actionari Alro Slatina sunt: FPS cu 54.72% din capitalul social, CONEF cu 10,5%, Romanian Investment Company Cyprus cu 10% si Broadhurst Investments Limited cu 7,18% din capitalul social.
Decizia societatii Alro Slatina de a convoca o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor avind pe ordinea de zi splitarea valorii nominale a actiunilor, precum si majorarea de capital au avut un impact deosebit de puternic asupra evolutiei titlurilor
Alro Slatina la Bursa de Valori Bucuresti, care i cele trei sedinte de tranzactionare ce au urmat transmiterii comunicatului au iregistrat cresterea maxima admisa de procedurile Bursei de Valori Bucuresti (15% fata de pretul de ichidere al sedintei precedente) atingind 204.000 lei pe actiune, 234.000 lei pe actiune si, respectiv, 269.000 lei pe actiune, ceea ce reprezinta un nou maxim istoric pentru actiunile producatorului de aluminiu. Spre deosebire de primele doua sedinte de tranzactionare, cind i piata existau numai ordine de cumparare la nivelul maxim de pret permis, i ultima zi a intervalului analizat, pretul de deschidere al actiunilor Alro Slatina s-a situat la nivelul maxim permis de 269.000 lei pe actiune, dar pe parcursul sedintei pretul de tranzactionare a variat itre 222.000 de lei pe actiune si 269.000 pe actiune si s-a iregistrat un pret de ichidere de 140.000 lei pe actiune.