ANAF pregătește schimbarea „declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Începând cu 2018, stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale este realizată de contribuabili, prin autoimpunere, astfel încât este necesară modificarea formularului.

Care sunt cele mai importante modificări?

– includerea rubricilor necesare stabilirii de către contribuabili a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018;

– includerea unei secțiuni pentru declararea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018, inclusiv.

– modificarea secțiunii privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, întrucât prin

– includerea unei secțiuni în vederea stabilirii venitului net anual impozabil și a impozitului datorat pentru anul 2018, în cazul veniturilor din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real, potrivit art.118 din Codul fiscal.

– includerea unei secțiuni care să sprijine contribuabilii la stabilirea sumei de plată.

Declarația trebuie depusă până la data de 15 martie 2019, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Pentru consultarea noii declarații unice, click aici