Aşa reiese din proiectul de Ordonanţă privind măsurile de protecţie socială a consumatorilor consideraţi vulnerabili, pentru iarna 2011/2012 publicat duminică pe site-ul Ministerului Muncii.

În cazul în care aceşti consumatori consideraţi vulnerabili au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile din lista celor care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de ajutor.

De asemenea, proiectul stabileşte faptul că declararea unui număr mai mare de membri care beneficiază de ajutor sau a unor venituri ai mici decât cele reale constituie infracţiune, iar pentru nerespectarea prevederilor ordonanţei primarii vor plăti amenzi între 1.000 şi 5.000 de lei, iar pentru funcţionari, asociaţii de proprietari, furnizori şi beneficiari, amenda va fi între 200 şi 2.000 de lei.

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă vor fi elaborate normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Compensarea scade în funcţie de venituri

În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează: în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei.

Compensarea va fi în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei, în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei, în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei.

Consumatorul va primi o compensaţie în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei, în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei.

De asemenea compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei, în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei, în proporţie de 10% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei şi în proporţie de 5% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.

Stabilirea dreptului, prin dispoziţie a primarului

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, pe transe de venit nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop monahal.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere sunt însoţite de documente doveditoare privind veniturile familiei/persoanei singure şi componenţa acesteia, precum şi de cele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează prin dispoziţie a primarului care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.