În urma rectificării bugetare, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 502 milioane lei, se arată într-un comunicat al instituţiei.
Banii vor fi alocaţi programelor cu finanţare externă nerambursabilă. Suma de 347.508.000 lei va asigura cofinanţarea proiectelor prevăzute în PNDR precum şi pre-finanţarea cheltuielilor reprezentând avansul de 50% din schema de plată directă unică pe suprafaţă aferentă anului agricol 2010.
O altă parte a banilor, 154.336.000 lei, va fi destinată sectorului de cercetare. „Suma asigură stingerea arieratelor înregistrate faţă de bugetul asigurărilor sociale, de sănătate şi fondul de şomaj, de institutele şi staţiunile de cercetare din subordinea şi coordonarea ASAS”, se arată în document.