În luna februarie 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 3,3%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 4,1%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă atât ca serie brută cu 3,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,8%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 8,6% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,1%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 20,0% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 17,4%.

În perioada 1.I-29.II.2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-28.II.2015 atât ca serie brută cu 12,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 17,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 16,7%.

Februarie 2016 comparativ cu ianuarie 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna februarie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 3,3%, ca urmare a creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+9,5%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+5,2%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+3,5%) şi la  comerţul cu autovehicule (+2,7%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 4,1%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna februarie 2016, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o creştere cu 3,5%, ca urmare a creşterilor înregistrate la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+18,7%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13,9%), activităţile  hotelurilor  şi  restaurantelor (+5,6%)  şi la  activităţile  de  spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+3,3%). Activitǎţile  de jocuri  de  noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 5,4%. 

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2016 faţă de luna precedentă a înregistrat o creştere cu 3,8%.

Februarie 2016 comparativ cu februarie 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna februarie 2016, comparativ cu luna februarie 2015 a înregistrat o creştere cu 8,6%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+67,7%), activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+18,5%), comerţul cu autovehicule (+12,1%) şi la comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule  (+0,5%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2016 a  înregistrat  pe total o creştere cu 9,1% faţă de luna februarie 2015.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna februarie 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 20,0% mai mare comparativ  cu luna  februarie 2015, provenită de la hoteluri şi restaurante (+31,5%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+27,3%), activităţile  de  spǎlare,  curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+16,1%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+10,6%) şi de la activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative (+6,8%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2016 a  crescut cu 17,4% comparativ cu luna februarie 2015.

Primele două luni din 2016

În primele două luni din 2016 comparativ cu perioada aceeași perioadă din 2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 12,5%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+29,4%), comerţul cu autovehicule (+19,4%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+15,8%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,6%).

În perioada 1.I-29.II.2016 comparativ cu perioada 1.I-28.II.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 12,6%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-29.II.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 17,9%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-28.II.2015, provenită de la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+26,7%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+24,5%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+11,5%), activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+9,7%) şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+5,4%). Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-29.II.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 16,7%  mai  mare  comparativ  cu   perioada 1.I-28.II.2015.