Începutul l-au făcut 190 de salariați ai CFR care, subscriind un capital de 570.000 lei în părți sociale de câte 3000 lei, au putut deschide cooperativa.

În imediata apropiere a Atelierelor CFR Grivița, în inima celui mai populat cartier de ceferiști, s-au deschis marile magazine ale cooperativei „Grivița ceferistă”, cuprinzând secțiuni de coloniale, îmbrăcăminte, menaj, măcelărie, textile etc.

De acolo ceferiștii se puteau aproviziona cu toate mărfurile de care aveau nevoie la prețul calculat astfel ca să dea cel mai mic profit.

Totul se dădea pe credit.

Fiecare membru al cooperativei putea cumpăra în limita unei anumite sume. La leafă se reținea partea datorată cooperativei.

„Iată cum un grup de slujbași ai statului, toți români, au izbutit prin munca și priceperea lor, să scape de negustorii care îi jefuiau ca-n codru pentru puținul credit acordat.

Prin unirea a 190 de oameni, prin eforturile depuse de președintele și vicepreședintele coopertaivei, d-nii Ștefan Nicolescu și N. David, s-a putut realiza un negoț românesc care vine în ajutorul clasei muncitoare, scutind-o de plata unor dobânzi ucigătoare.

Secțiunea de credit și economie acordă împrumuturi până la maximum salariului net pe o lună, pe baza capitalului său aflat în societate.

Deasemeni se acordă aconturi din salariu, după 10 zile servite în luna curentă, aconturi care nu vor putea a fi mai mari ca o cincime din salariu.

Cămătarii din mahalale, care făceau afaceri minunate cu slujbașii ceferiști, au pierdut această clientele”, scria Ilustrațiunea Română din 6 octombrie 1937.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric