Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara intenţionează să achiziţioneze luna viitoare combustibil de aproximativ 1,5 milioane lei.

Potrivit unui anunţ publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, Aeroportul din Timişoara va organiza în 30 iulie o licitaţie deschisă pentru a cumpăra 38.000 litri de benzină şi 265.000 litri de motorină, pentru care va aloca din surse proprii 1.280.200 lei, fără TVA.

Durata contractului este de12 luni începând de la data atribuirii. Cei care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte  bilanţul contabil la 31 decembrie 2009, o garanţie de participare în cuantum de 15.000 lei, precum şi o garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea contractului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 23 iulie, ora 12, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 iulie, ora 09. Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 90 zile de la termenul limită de primire a ofertelor.