Companiile care desfăşoară tranzacţii cu părţi afiliate trebuie să prezinte autorităţilor fiscale un dosar al preţurilor de transfer pentru aceste tranzacţii, inclusiv pentru tranzacţiile derulate cu părţi afiliate din România (începând din 2010).
Autorităţile fiscale, în urma revizuirii acestor dosare de preţuri de transfer, pot să solicite prezentarea de informaţii suplimentare sau, în cazul în care consideră că tranzacţiile cu părţi afiliate analizate nu sunt efectuate conform principiului preţului de piaţă, pot să efectueze ajustări ale preţurilor de transfer aplicate de contribuabil, ce pot implica ajustări ale impozitului pe profit datorat de societatea din România.
Pentru a preîntâmpina riscul unei astfel de ajustări pe partea de preţuri de transfer şi disputele cu autorităţile fiscale în această privinţă, contribuabilii au la dispoziţie încheierea cu autorităţile fiscale a unor acorduri de preţuri în avans (APA).
Spre deosebire de România, încheierea de APA este, în ţările cu experienţă îndelungată în domeniul preţurilor de transfer, o modalitate destul de des utilizată pentru minimizarea riscului de dispute cu autorităţile fiscale. Un APA reprezintă un acord între una sau mai multe administraţii fiscale şi o companie, în care autorităţile fiscale preaprobă o metodologie a preţurilor de transfer şi preţurile aferente pentru tranzacţii încheiate de acest contribuabil cu părţi afiliate.

Dispute rezolvate înainte să apară
În efect, un APA reprezintă un mijloc pentru a rezolva disputele privind preţurile de transfer înainte ca acestea să apară în decursul unui control fiscal pe probleme de preţuri de transfer. Termenul prevăzut de legislaţia internă pentru emiterea unui APA este destul de semnificativ, şi anume de 12 luni pentru un APA unilateral şi 18 luni pentru APA bilaterale/multilaterale. În privinţa costurilor pentru emiterea unui APA, în afară de cele legate de pregătirea unui studiu de preţuri de transfer, contribuabilii trebuie să considere următoarele tarife datorate către autorităţile fiscale pentru emiterea/modificarea unui APA:
– 20.000 euro / 15.000 euro – în cazul marilor contribuabili sau pentru tranzacţii ce au o valoare consolidată mai mare de 4 milioane euro, şi
– 10.000 euro / 6.000 euro – în celelalte cazuri.
Un studiu de preţuri de transfer, fiind parte a unui APA, furnizează suportul necesar pentru preaprobarea metodologiei preţurilor de transfer şi a preţurilor aferente.
APA se emit pentru o perioadă de până la cinci ani. Totuşi, acest termen poate să fie prelungit pentru contractele pe termen lung.  De asemenea, APA produc efecte numai pentru viitor. Ca excepţie, un APA poate să fie de asemenea aplicabil şi în anul în care s-a depus cererea/s-a emis acordul în următoarele condiţii:
– Este prevăzut expres în APA, şi
– cererea pentru emiterea APA este depusă înainte de încheierea tranzacţiei pentru care s-a solicitat acordul.
Contribuabilii ce sunt parte a unui APA trebuie să depună anual către autorităţile fiscale un raport privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor din APA. Nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine anularea APA.
Deşi reglementările române prevăd, încă din 2007, posibilitatea de a apela la încheierea de APA cu autorităţile fiscale, până în prezent doar câteva APA au fost deja încheiate de autorităţi şi multe sunt pe masa de lucru a autorităţilor fiscale, urmând să fie emise în viitorul apropriat.
Chiar dacă reprezintă un proces de durată, încheierea unui APA presupune anumite avantaje pentru companii, cum ar fi:
– beneficii asupra planificării la nivel de companie, prin determinarea cu exactitate a datoriilor fiscale;
– autorităţile fiscale nu vor contesta politica preţurilor de transfer ale companiei pe durata de valabilitate a APA – aceasta este obligatorie faţă de autorităţile fiscale, atâta timp cât termenii ei sunt respectaţi, şi
– permite companiei să menţină o relaţie bună cu autorităţile fiscale.
În acelaşi timp, odată cu creşterea numărului de controale în domeniul preţurilor de transfer şi penalităţilor impuse de autorităţile fiscale în această privinţă, evitarea disputelor va fi din ce în ce mai dificilă, şi companiile ce operează în România trebuie să considere o abordare mai proactivă în ce priveşte administrarea riscurilor de litigii în domeniul preţurilor de transfer, inclusiv prin încheierea de APA.
Adrian Rus, director executiv, preţuri de transfer – Ernst & Young România