În ceea ce privește sursele de încălzire a locuinței folosite în timpul sezonului rece, 43,4% dintre respondenți menționează soba cu lemne, cărbune sau gaz natural, 35,7% centrala proprie pe gaz natural, 13,5% încălzirea centralizată (la nivel de bloc sau cartier), 1,8% un sistem electric de încălzire. 5,5% declară că folosesc alt tip de sursă de încălzire, cele mai multe răspunsuri la această categorie indicând centralele pe lemne și pe peleți.

Frecvența utilizării sobei ca sursă de încălzire este mai ridicată în rândul următoarelor categorii: cei cu vârsta între 45-59 de ani, cei cu educație mai scăzută, cei inactivi și gulerele albastre, cei cu venituri sub 1200 de lei, rezidenții din mediul rural, precum și cei din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud Vest-Oltenia, cei care nu au acces la internet (și implicit nici cont de Facebook), care nu au mașină (și nici permis de conducere), cei care locuiesc la casă.

Centrala proprie pe gaz este utilizată cu precădere de către: persoanele cu studii superioare, gulerele gri și albe, persoanele cu venit de peste 2000 de lei, rezidenții din regiunile Centru și Vest, din mediul urban (deopotrivă localitățile din urbanul mare și mic), cei care locuiesc la bloc.

De asemenea, se înregistrează o frecvență mai ridicată a utilizării unei centrale proprii pe gaz ca sursă de încălzire în rândul celor cu acces la internet și cont de Facebook, precum și a posesorilor de mașină și permis de conducere.

Utilizarea sistemului de încălzire centralizată este mai frecventă în rândul: celor de peste 60 de ani, a celor cu educație superioară, a locuitorilor din regiunea București-Ilfov, a rezidenților din mediul urban, cu precădere din București și urbanul mare și foarte mare și a celor care locuiesc la bloc.

O disponibilitate redusă de a schimba sistemul de încălzire utilizat se înregistrează în rândul celor racordați la sistemul centralizat (bloc/cartier) (44,6% spun că ar schimba sistemul de încălzire dacă ar avea posibilitatea), precum și a celor care dețin o centrală proprie pe gaz (36,9% răspunând afirmativ).

Studiul arată că 60,6% din cei care utilizează soba ar opta pentru o centrală proprie pe gaz, 8,5% pentru sistemul centralizat, 9,8% pentru sistem electric de încălzire, 16,3% pentru alt tip, 0,8% pentru niciunul, iar 1% nu știu sau nu răspund.

66,7% din cei racordați la sistemul centralizat ar opta pentru o centrala proprie pe gaz, 5,6% pentru sistem electric de încălzire, 12,2% pentru alt tip, 1,1% pentru niciunul, iar 14% nu știu sau nu răspund.

Studiul mai arată faptul că 42,2% dintre cei care au o centrală proprie pe gaz se declară foarte mulțumiți de acest sistem, 52,9% destul de mulțumiți, 3,2% destul de nemulțumiți, iar 0,7% foarte nemulțumiți.

Primul sondaj de opinie la nivel național realizat în România pe tema comportamentului populației cu privire la consumul responsabil de energie și eficiența energetică în clădiri a fost lansat de INSCOP Research pe 21 noiembrie 2019 în cadrul Forumului România Eficientă, organizat la București de Energy Policy Group (EPG).