În 2013, producția de cereale pentru boabe a crescut cu aproape 64% față de cea raportată în anul precedent, datorită creșterii randamentelor la hectar. Cea mai mare creștere a fost raportată la porumb, unde producția totală a crescut de la 5,95 milioane de tone la 11,37 milioane de tone, în contextul în care suprafața cultivată a scăzut cu 150 de hectare la 2,58 mil. hectare. Astfel, producția medie la hectar a fost în anul 2013 de 4,4 tone, nivel dublu față de cel raportat în 2012, atunci când randamentul a fost de 2,18 tone la hectar.

România s-a situat astfel pe primul loc la suprafaţa cultivată cu porumb, iar la producţie s-a situat pe locul doi, după Franţa, datorită unui randament net inferior. Cu toate acestea randamentul (producția medie la hectar) la porumb realizat de România este cel mai mic faţă de cel al principalelor state membre europene.

De exemplu grecii au obținut un randament de 11,5 tone la hectar, aproape triplu față de România. O producție medie la hectar de peste 11 tone a fost obținută și de spanioli, care au cultivat o suprafață de doar 440.900 de hectare obținând o producție 4,85 mil. tone. Spre comparație, suprafața cultivată în România cu porumb a fost de 2,58 mil. hectare, adică de cinci ori mai mare decât în Spania.

Click pentru mărire

Cea de-a doua cereală cultivată în România în funcție de suprafață este grâul. Anul trecut suprafața cultivată cu grâu a crescut cu 137 de hectare ajungând la 2,135 mil. hectare. Producția totală de grâu a ajuns la 7,428 mil. tone, cu 2,13 mil. tone mai mare decât cea obținută în 2012. Astfel s-a majorat cu peste 31% și randamentul (producția medie la hectar). Dacă în 2012 randamentul era de 2,65 tone, anul trecut producția medie la hectarul de grâu cultivat a ajuns la 3,479 tone.

Comparativ cu statele europene producția medie la hectar obținută în România a fost cea mai slabă din Europa, așa cum se poate observa din tabelul de mai jos. Pentru Grecia datele raportate de Eurostat sunt cele din 2012, astfel că România se află pe ultimul loc.

Din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, în anul 2013, România s-a situat pe locul patru după Franţa, Germania şi Polonia, iar la producţia obţinută, pe locul şase, după Franţa, Germania, Regatul Unit, Polonia şi Spania.

Click pentru mărire

La plante uleioase producţia a crescut cu 79,3%, atât datorită creşterii suprafeţei cultivate, cu 13,6%, cât şi a randamentelor la hectar. Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la: rapiţă (de 4,3 ori, în principal în urma creşterii suprafeţei cultivate de 2,7 ori), floarea soarelui (cu 52,7%) şi soia (cu 45,2%). Suprafaţa cultivată cu soia a scăzut cu 13,8%.

Floarea soarelui se numără printre culturile cu tradiţie în România. Atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate cât şi al producţiei, în anul 2013, România s-a situat pe primul loc în rândul principalelor state membre. Însă și aici randamentul obținut este printre ultimele locuri.

Click pentru mărire