Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la sfârşitul lunii iulie a fost de 1,5 miliarde euro, cu 1,7 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.În iulie, numai SIF Moldova a înregistrat o creştere a activelor nete, de 0,96%, în timp ce celelalte patru SIF au consemnat diminuări de active nete – SIF Transilvania -6,9%, SIF Oltenia cu -3,42%, SIF Banat Crişana cu -2,43% şi SIF Muntenia cu -0,14%. Pe ansamblul celor şapte luni din acest an, doar SIF Moldova, cu 6,97%, SIF Oltenia, cu 3,53%, şi SIF Transilvania, cu 0,07%, înregistrează creşteri de activ.Ca structură, în luna raportată, pe ansamblul SIF, investiţiile pe termen scurt au înregistrat, ca şi luna anterioară, o uşoară contracţie, cu 0,2%. Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt pe ansamblul SIF era la finele lunii raportate de 90,1% (88% anterior), iar ponderea acestor acţiuni în total active SIF a urcat până la 61,1% faţă de 58,4% la finele lunii anterioare. Ponderea investiţiilor pe termen scurt în total active ajunge la 67,8% (66,4% anterior) la finele lunii iulie.Acţiunile cotate, care erau, pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare, în valoare 4,93 miliarde lei, şi-au modificat valoarea, urcând uşor până la 5,02 miliarde lei (0,5%) şi deţin o pondere în total active de 69,2% (67,3% anterior).În acelaşi timp, acţiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,2 miliarde lei şi reprezentau 16,1% din total active, la finele lunii raportate erau cu 0,6% sub nivelul anterior, ajungând la 1,1 miliarde lei şi la 16,5% pondere în total active. 

 

Sursa: Agerpres