Activele nete ale fondurilor deschise locale au fost în uşoară scădere în luna iunie (-0,2%), nivelul atins fiind de aproape 21,1 miliarde lei (4,66 miliarde euro). Creşterea de la începutul anului rămâne în continuare relativ modestă, de 0,4%. Fondurile locale au înregistrat în luna iunie ieşiri nete de 106 milioane lei (23,4 milioane euro), fiind vizate în special fondurile de obligaţiuni (-133 milioane lei), cele diversificate (-13,6 milioane lei) şi în mai mică măsură cele cu capital protejat (-7,4 milioane lei), de randament absolut (-5,3 milioane lei) şi de acţiuni (-2,7 milioane lei).

O parte din ieşirile nete înregistrate de aceste categorii de fonduri au fost compensate de intrările nete ale fondurilor din categoria altele (+55,6 milioane lei) şi ale celor monetare (+0,7 milioane lei)', se arată în comunicatul citat.

Activele nete exprimate în lei ale fondurilor deschise străine distribuite în România au crescut cu 0,3% comparativ cu luna aprilie, până la nivelul de 2,37 miliarde lei (524,5 milioane euro) şi au înregistrat de la începutul anului o creştere de 0,5%.

Fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 10,1% din totalul fondurilor deschise de investiţii, au înregistrat în luna iunie, spre deosebire de fondurile locale, subscrieri nete pozitive, de 4,4 milioane lei (0,97 milioane euro). Activele nete ale celor 21 de fonduri închise (locale şi străine) au crescut cu 2,8% în luna raportată până la 0,48 miliarde lei (105,7 milioane euro). Aceste fonduri au înregistrat intrări nete în luna iunie de 15,3 milioane lei (3,4 milioane euro), potrivit AAF. (Sursa: Agerpres)