Mai multe bănci şi-au majorat capitalul social, de la începutul anului până acum, fie pentru a-şi extinde liniile de activitate, fie pentru a-şi îmbunătăţi indicatorii de solvabilitate.

Printre instituţiile care au operat majorări de capital în prima jumătate a anului se află CEC Bank, Banca Transilvania, BCR, Millennium, Alpha Bank, Emporiki, ProCredit, Intesa Sanpaolo, Volksbank, Banca Carpatica, CR Firenze şi MKB Romexterra.

Clienţii care ar dori să ştie cum stă cu solvabilitatea banca la care şi-au depus economiile nu pot afla indicatorii res­pectivi decât la puţine instituţii. Dintre băncile chestionate de Capital, care au o­perat majorări de capital, doar CEC şi Emporiki au comunicat valoarea indica­to­rilor de solvabilitate, celelalte re­fuzând să transmită aceste date. La nivelul întregului sistem bancar, conform da­telor BNR, indicatorul de solvabilitate la sfârşitul lunii martie a anului acesta era de 14,98%, com­parativ cu 14,67% în decembrie 2009.

Capitalul social al CEC Bank a fost majorat în iunie cu 45,5 milioane lei. Noul capital social subscris şi vărsat integral este de 994,8 milioane lei. La finele lunii martie, banca avea un sold al creditelor de 9,4 mld. lei, cel al depozitelor fiind de 15,1 miliarde de lei. Profitul brut la sfârşitul primului trimestru era de 14,9 miliarde de lei, iar indicatorul de solvabilitate, de 16,89%.

Capital în plus, solvabilitate mai bună

Acţionarii Băncii Comerciale Române au aprobat în luna aprilie majorarea capitalului social al băncii cu 237,74 milioane de lei, la 1,03 miliarde de lei, prin încorporarea unei părţi din profitul net obţinut în 2009. Potrivit unui comunicat al băncii, majorarea capitalului social are loc prin majorarea valorii nominale actuale de 1 leu pe acţiune la 1,3 lei pe acţiune.

Şi Emporiki şi-a majorat anul acesta capitalul social prin infuzie de capital primit de la banca-mamă, Emporiki Bank of Greece. Astfel, în februarie s-a primit suma de 19 milioane de euro prin aport în numerar, iar în aprilie 2010, alte 6 milioane de euro, prin transformarea unui împrumut subordonat de 25 milioane de lei, acordat în decembrie 2009. Cele două majorări însumează 25 milioane euro, subscrise în echivalent lei. În acest moment, iulie 2010, capitalul social al Emporiki Bank este de 299,6 milioane  de lei, echivalentul a 68,6 milioane de euro (conform RAS). Indicatorului de solvabilitate în ianuarie 2010, înainte de majorare, era de 16,71%, iar în februarie, după majorare, a ajuns la 29,27%.

La începutul anului, şi acţionarii Millennium Bank au majorat capitalul total cu 190,74 milioane lei, de la 370,46 milioane lei la 465,83 milioane lei.

Acţionarii Băncii Transilvania au aprobat în aprilie majorarea capitalului social cu 391 milioane de lei (95 mil. euro), prin încorporarea profiturilor din anii precedenţi şi a unor rezerve, în valoare de 271 milioane de lei, şi aporturi în numerar din partea acţionarilor, de 120 milioane de lei.

Şi la Intesa Sanpaolo s-a majorat capitalul social cu 125 milioane de lei (30 milioane euro), în iunie, prin aport exclusiv în numerar al acţionarului – Grupul Intesa Sanpaolo. Astfel, valoarea plafonului capitalului social creşte cu 50%, de la de la nivelul iniţial de 251,1 mil. lei până la 376,1 lei în prezent.

Mai mulţi bani pentru activitate extinsă

ProCredit Bank România şi-a majorat, pe 30 iunie, capitalul social cu 21,76 milioane de lei (5 milioane de euro), la 140,4 milioane de lei. Directorul general al băncii, Gian Marco Felice, a precizat că „fondurile adiţionale sunt destinate creşterii capacităţii de finanţare a IMM-urilor, precum şi a celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol“. În martie, băncile Carpatica şi Volksbank şi-au majorat capitalul social cu 15 milioane de euro, respectiv, 200 milioane de euro.

La Unicredit nu s-au efectuat majorări de capital în ultimele luni. Reprezentanţii băncii susţin că „UniCredit Țiriac Bank a reinvestit, la începutul acestui an, profitul aferent lui 2009. Solvabilitatea băncii se plasează la nivelul de 12,83% la finalul lunii martie 2010, potrivit standardelor de contabilitate locale (RAS), după reinvestirea integrală a profitului net aferent anului 2009“. Şi Banca Românească are o capitalizare suficientă, având în prezent un nivel de solvabilitate de circa 25%. Reprezentanţii  băncii susţin că pe parcursul acestui an nu este planificată nicio majorare de capital, valoarea actuală fiind de 748,6 milioane lei.

Cerinţe minime

Băncile sunt obligate prin lege să asigure în permanenţă un nivel corespunzător de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afara bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit. Raportul minim de solvabilitate este de 8%, iar din 2009 BNR recomandă băncilor comerciale să menţină raportul peste 10%.

10% este valoarea minimă recomandată de Banca Naţională pentru indicatorul de solvabilitate al băncilor comerciale din România

Capitalizare
Băncile comerciale din România însumau, la finele lunii mai, capital şi rezerve totale de 20,48 miliarde de lei, în creştere cu peste 6,6 miliarde de lei faţă de sfârşitul anului trecut. Activele totale depăşeau 153 miliarde de lei. Indicatorul de solvabilitate, la nivelul întregului sistem bancar era, în luna martie, de 14,98%, iar cel de lichiditate, de 1,39.

222-55015-capital_26.jpg