Data estimată pentru începerea plăţii dividendelor este 18 iulie 2017. 

"Menţinerea unei cote de 50% la repartizarea profitului net sub formă de dividende pentru anul 2016 este motivată de impactul negativ pe care creşterea cotei de repartizare a profitului net sub formă de dividende o are asupra gradului de îndatorare a companiei, grad de îndatorare care în perioada 2019 – 2020 poate atinge niveluri ridicate (4,97 în anul 2019) chiar şi în condiţiile aplicării unei cote de 50% din profitul net", precizează compania. 

Din profitul net consemnat anul trecut, în valoare totală de 594,564 milioane de lei, 303,058 milioane vor fi alocaţi pentru dividendele acţionarilor şi 291,506 pentru surse proprii de finanţare. 

Capitalul social al Transgaz este de 117,738 milioane lei divizat în 11.773.844 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu 
o valoare nominală de 10 lei/acţiune. 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi protecţie a mediului înconjurător. 

Un pachet de 58,5% din acţiunile Transgaz este deţinut de statul roman reprezentat de Guvern prin Secretariatul General al Guvernului şi 41,49% de alţi acţionari (free-float). 

AGERPRES