De asemenea, vor fi numiţi şi membri provizorii ai Consiliului de Administraţie, pe o perioada de patru luni, începând cu data de 26 aprilie 2017. 

Pe ordinea de zi se mai află şi "aprobarea indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie în valoare de 9.126 lei, indemnizaţie care nu va depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (…) şi aprobarea indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administraţie în valoare de 27.378 lei, indemnizaţie care nu va depăşi de şase ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate". 

Acţionarii vor mai discuta şi "aprobarea limitelor indemnizaţiei fixe brute lunare a directorilor numiţi după data de 26 aprilie 2017 care nu sunt şi membri ai Consiliului de Administraţie, în intervalul cuprins între de cinci ori şi de şase ori valoarea mediei pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate". 

Totodată, Nuclearelectrica propune acordarea de dividende brute în valoare de 99.499.571 lei, respectiv o valoare a dividendului brut pe acţiune de 0,33 lei. Data propusă pentru acordarea dividendelor este 28 iunie 2017. (Sursa: Agerpres)