Actiunile Oil Terminal, singurul terminal petrolier romin de la Marea Neagra, continua sa fie oprite de la tranzactionare pina la clarificarea situatiei privind modul de modificare a capitalului social, ca urmare a prevederilor OUG nr. 15/26.01.2001.
Conform acestui act normativ, principalele active ale societatii Oil Terminal, cum ar fi rezervoarele, conductele de transport al titeiului si al produselor petroliere, statiile de pompare, precum si celelalte instalatii si echipamente aferente, au fost preluate de stat, transformind Oil Terminal itr-o societate comerciala de interes strategic. in acelasi timp, Guvernul a decis ca Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sa transfere catre Ministerul Industriei si Resurselor pachetul de 61% pe care il detine la Oil Terminal. Pentru aplicarea prevederilor acestei ordonante, capitalul social al societatii va fi redus corespunzator valorii contabile a bunurilor respective, urmind a se mentine actuala structura a actionariatului. Aceasta decizie a dus isa la nemultumirea actionarilor minoritari, care considera ca este vorba de o nationalizare si cer compensatii.
in acest sens, i Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), convocata i data de 29 martie, urmeaza a se dezbate, printre altele, propunerea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited, privind divizarea societatii. Astfel, Broadhurst, care detine 11,6% din actiunile Oil, propune impartirea itregului patrimoniu itre doua societati care vor lua fiinta, corespunzator structurii private a actionariatului si a bunurilor care se vor transfera din patrimoniul societatii i domeniul public. Totodata, i AGEA urmeaza a se analiza rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale aflate i patrimoniu la data de 31 decembrie 2000, efectuata ca urmare a aplicarii HG nr. 403/ 07.06.2000.
La aceeasi data se convoaca si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, i care urmeaza a se discuta rezultatele financiare aferente anului 2000, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pe anul 2000, precum si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2001. Actiunile Oil nu au mai fost tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti din data de 1 martie, cind pretul de ichidere a fost de 401 lei, i scadere cu 11 procente fata de ziua precedenta.