M. Of. nr. 0705 din 06 Octombrie 2011
Act nr. 2556/20 Septembrie 2011 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun (201100705) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0705 din 06 Octombrie 2011
Act nr. -/22 Septembrie 2011 Regulament de organizare şi funcţionare a Secretariatului General (201100705) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0705 din 06 Octombrie 2011
Act nr. 207/22 Septembrie 2011 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General (201100705) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0704 din 05 Octombrie 2011
Act nr. 81/28 Septembrie 2011 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative (201100704) Guvernul României

M. Of. nr. 0704 din 05 Octombrie 2011
Act nr. 910/14 Septembrie 2011 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 şi nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (201100704) Guvernul României

M. Of. nr. 0704 din 05 Octombrie 2011
Act nr. 954/28 Septembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor (201100704) Guvernul României