M. Of. nr. 0093 din 06 Februarie 2012
Act nr. 41/25 Ianuarie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (201200093) Guvernul României

M. Of. nr. 0093 din 06 Februarie 2012
Act nr. 1590/13 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (201200093) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0093 din 06 Februarie 2012
Act nr. 1601/15 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 1 şi 3 din Codul familiei, art. 318 alin. 1 teza a doua şi art. 581 din Codul de procedură civilă (201200093) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0093 din 06 Februarie 2012
Act nr. 1602/15 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201200093) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0093 din 06 Februarie 2012
Act nr. 5/23 Ianuarie 2012 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru reproducerea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale (201200093) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

M. Of. nr. 0093 din 06 Februarie 2012
Act nr. 1038/29 Septembrie 2011 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional (201200093) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii