M. Of. nr. 0699 din 03 Octombrie 2011
Act nr. 929/21 Septembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş (201100699) Guvernul României

M. Of. nr. 0699 din 03 Octombrie 2011
Act nr. 3139/16 Septembrie 2011 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat“, a modelului şi conţinutului formularului „Autorizaţie de operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat“, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat (201100699) Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0698 din 03 Octombrie 2011
Act nr. 253/22 Septembrie 2011 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile (201100698) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

M. Of. nr. 0698 din 03 Octombrie 2011
Act nr. 254/23 Septembrie 2011 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio şi remuneraţiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor (201100698) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

M. Of. nr. 0698 din 03 Octombrie 2011
Act nr. 3193/27 Septembrie 2011 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport“ şi „Certificat“, precum şi a procedurii de eliberare a acestora (201100698) Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0698 din 03 Octombrie 2011
Act nr. 3194/27 Septembrie 2011 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată“, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume (201100698) Agenția Națională de Administrare Fiscală