M. Of. nr. 0200 din 27 Martie 2012
Act nr. 135/06 Martie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba (201200200) Guvernul României

M. Of. nr. 0199 din 27 Martie 2012
Act nr. 203/20 Martie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva“ (201200199) Guvernul României

M. Of. nr. 0199 din 27 Martie 2012
Act nr. 144/01 Martie 2012 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 (201200199) Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 0199 din 27 Martie 2012
Act nr. 418/19 Martie 2012 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal“ (201200199) Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0199 din 27 Martie 2012
Act nr. 3410/29 Februarie 2012 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Mea din municipiul Bucureşti (201200199) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

M. Of. nr. 0198 din 27 Martie 2012
Act nr. 6/07 Martie 2012 Hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale (201200198) Curtea Constituțională a României