M. Of. nr. 0446 din 27 Iunie 2011
Act nr. 576/10 Iunie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (201100446) Președintele României

M. Of. nr. 0446 din 27 Iunie 2011
Act nr. 117/15 Iunie 2011 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (201100446) Parlamentul României
M. Of. nr. 0448 din 27 Iunie 2011
Act nr. 641/22 Iunie 2011 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea (201100448) Guvernul României

M. Of. nr. 0448 din 27 Iunie 2011
Act nr. 610/27 Iunie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (201100448) Președintele României

M. Of. nr. 0448 din 27 Iunie 2011
Act nr. 133/27 Iunie 2011 Lege pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (201100448) Parlamentul României

M. Of. nr. 0448 din 27 Iunie 2011
Act nr. -/23 Iunie 2011 Procedură privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor (201100448) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0448 din 27 Iunie 2011
Act nr. 129/23 Iunie 2011 Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor (201100448) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0448 din 27 Iunie 2011
Act nr. 4478/23 Iunie 2011 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti şi P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (201100448) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului