M. Of. nr. 0289 din 26 Aprilie 2011
Act nr. 409/20 Aprilie 2011 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011 (201100289) Guvernul României

M. Of. nr. 0289 din 26 Aprilie 2011
Act nr. 155/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (201100289) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0289 din 26 Aprilie 2011

Act nr. 169/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) ultima liniuţă din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (201100289) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0289 din 26 Aprilie 2011

Act nr. 323/03 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (201100289) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0289 din 26 Aprilie 2011

Act nr. 21/21 Aprilie 2011 Ordin pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureş“ – S.A. Târgu Mureş (201100289) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0289 din 26 Aprilie 2011
Act nr. 22/21 Aprilie 2011 Ordin pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ – S.A. Mediaş (201100289) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei