M. Of. nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Act nr. 1091/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1), (1^1) şi (1^2), ale art. 256^1 şi art. 256^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (201100835) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Act nr. 1161/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201100835) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Act nr. 1163/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 teza finală a părţii introductive din Codul de procedură civilă (201100835) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Act nr. 1208/20 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 şi pct. 12, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100835) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Act nr. 1269/27 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (201100835) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Act nr. 1276/29 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 248-254 şi art. 304 din Codul de procedură civilă (201100835) Curtea Constituțională a României