M. Of. nr. 0442 din 24 Iunie 2011
Act nr. 488/24 Iunie 2011 Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 488/2011 (201100442) Guvernul României

M. Of. nr. 0442 din 24 Iunie 2011
Act nr. 26/02 Iunie 2011 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2011 (201100442) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

M. Of. nr. 0441 din 23 Iunie 2011
Act nr. 595/08 Iunie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ (201100441) Guvernul României

M. Of. nr. 0441 din 23 Iunie 2011
Act nr. 39/22 Iunie 2011 Hotărâre privind alegerea unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii (201100441) Senatul României

M. Of. nr. 0441 din 23 Iunie 2011
Act nr. 1064/23 Iunie 2011 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 232/2011 pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unităţi sanitare (201100441) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0441 din 23 Iunie 2011
Act nr. 351/22 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din această ordonanţă (201100441) Curtea Constituțională a României