M. Of. nr. 0675 din 22 Septembrie 2011
Act nr. 846/24 August 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba (201100675) Guvernul României

M. Of. nr. 0675 din 22 Septembrie 2011
Act nr. 773/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 şi art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă (201100675) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0675 din 22 Septembrie 2011
Act nr. 804/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 384^1 alin. 2 din Codul de procedură civilă (201100675) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0675 din 22 Septembrie 2011
Act nr. 805/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă (201100675) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0675 din 22 Septembrie 2011
Act nr. 806/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă (201100675) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0675 din 22 Septembrie 2011
Act nr. 808/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (201100675) Curtea Constituțională a României