M. Of. nr. 0435 din 22 Iunie 2011
Act nr. 56/16 Iunie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători (201100435) Guvernul României

M. Of. nr. 0435 din 22 Iunie 2011
Act nr. 57/16 Iunie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar (201100435) Guvernul României

M. Of. nr. 0435 din 22 Iunie 2011
Act nr. 556/25 Mai 2011 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări (201100435) Guvernul României

M. Of. nr. 0435 din 22 Iunie 2011
Act nr. 4/20 Mai 2011 Decizie privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale (201100435) Colegiul Medicilor din România

M. Of. nr. 0435 din 22 Iunie 2011
Act nr. -/20 Mai 2011 Regulament privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină (201100435) Colegiul Medicilor din România

M. Of. nr. 0435 din 22 Iunie 2011
Act nr. 27/06 Iunie 2011 Ordin privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (201100435) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2233/2011 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a dosarelor fiscale, a informaţiilor şi a documentelor privind administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, ca urmare a modificării competenţei de administrare, trimis spre publicare în Monitorul Oficial