M. Of. nr. 0273 din 19 Aprilie 2011
Act nr. 262/20 Martie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud (201100273) Guvernul României

M. Of. nr. 0273 din 19 Aprilie 2011

Act nr. 1/31 Martie 2011 Regulament privind informaţiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de către instituţiile de credit (201100273) Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

M. Of. nr. 0272 din 19 Aprilie 2011
Act nr. 296/23 Martie 2011 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cumpăna, judeţul Constanţa (201100272) Guvernul României

M. Of. nr. 0272 din 19 Aprilie 2011
Act nr. 297/23 Martie 2011 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Burla, judeţul Suceava (201100272) Guvernul României

M. Of. nr. 0272 din 19 Aprilie 2011
Act nr. 298/23 Martie 2011 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani (201100272) Guvernul României

M. Of. nr. 0272 din 19 Aprilie 2011
Act nr. 299/23 Martie 2011 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov (201100272) Guvernul României
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1967/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial nr.271 din 18 aprilie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi ale unor raportări financiare lunare în anul 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 18 aprilie 2011

Descarca documentul legislativ aici