M. Of. nr. 0417 din 15 Iunie 2011
Act nr. 541/03 Iunie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 (201100417) Președintele României

M. Of. nr. 0417 din 15 Iunie 2011
Act nr. 84/06 Iunie 2011 Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 (201100417) Parlamentul României

M. Of. nr. 0417 din 15 Iunie 2011
Act nr. 67/14 Iunie 2011 Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ladanyi Arpad Csaba, comisar general al Gărzii Financiare (201100417) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0416 din 14 Iunie 2011
Act nr. 570/01 Iunie 2011 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora (201100416) Guvernul României

M. Of. nr. 0416 din 14 Iunie 2011
Act nr. 1011/09 Iunie 2011 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate (201100416) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0416 din 14 Iunie 2011
Act nr. 8/18 Octombrie 2010 Decizie Dosar nr. 8/2010 (201100416) Înalta Curte de Casație și Justiție Hotărârea Guvernului nr. 566/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie 2011

Hotărârea Guvernului nr. 565/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie 2011 Hotărârea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 9 iunie 2011