M. Of. nr. 0382 din 01 Iunie 2011
Act nr. 469/11 Mai 2011 Hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent“ din judeţele Bihor, Botoşani, Dâmboviţa, Mureş, Vâlcea şi Vrancea şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora (201100382) Guvernul României

M. Of. nr. 0382 din 01 Iunie 2011
Act nr. 9/15 Noiembrie 2010 Decizie Dosar nr. 10/2010 (201100382) Înalta Curte de Casație și Justiție

M. Of. nr. 0382 din 01 Iunie 2011
Act nr. 4285/24 Mai 2011 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 (201100382) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

M. Of. nr. 0381 din 31 Mai 2011
Act nr. 49/31 Mai 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale (201100381) Guvernul României

M. Of. nr. 0381 din 31 Mai 2011
Act nr. 544/25 Mai 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud (201100381) Guvernul României

M. Of. nr. 0381 din 31 Mai 2011
Act nr. 557/31 Mai 2011 Hotărâre pentru modificarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 (201100381) Guvernul României Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2003/2011 pentru aprobarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice— Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, publicat în Monitorul Oficial nr.369 din 26 mai 2011 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2024/2011 şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr.2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicat în Monitorul Oficial nr. 370 din 26 mai 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2146/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, aflat în curs de publicare în Monitorul Oficial
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2147/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, aflat în curs de publicare în Monitorul Oficial

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 31 mai 2011