Cotaţia titlurilor fabricii clujene se situează sub valoarea contabilă a acţiunilor. Societatea comercială Terapia a realizat la sfirşitul semestrului I 2000 un profit net de 72,768 miliarde lei, i creştere cu peste 160% faţă de cel aferent primului semestru din 1999.
Faţă de prevederile din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe 2000 (73,836 miliarde lei) profitul net din primele şase luni reprezintă 98,6%.
Cifra de afaceri pentru aceeaşi perioadă a fost de 304,404 miliarde lei, cu 148% mai mare decit i perioada similară din 1999.
Ponderea veniturilor obţinute din export nu s-a modificat semnificativ i ultima perioadă; astfel, de la 34% la 30 iunie 1999 şi 35% la sfirşitul anului trecut, a scăzut la 30,9% la 30 iunie 2000. Dar facilitatea fiscală introdusă i acest an, respectiv impozitarea cu numai 5% a profitului aferent veniturilor din export, a determinat reducerea cotei medii de impozit.
Cifra de afaceri raportată la 30.06.2000 are valori comparabile pentru fabricile de medicamente din Cluj, Iaşi şi Bucureşti – Terapia (304,4 miliarde lei), Antibiotice (307,8 miliarde lei) şi Sicomed (358 miliarde lei).
Majorarea valorii capitalurilor proprii ale societăţii Terapia (de 20,6%, de la 453 miliarde lei, la 31 decembrie 1999, la 546 miliarde lei la 30 iunie 2000) şi diminuarea datoriilor totale pentru aceeaşi perioadă (de la 127 miliarde lei la 118 miliarde lei) a determinat o pondere i total pasiv a capitalurilor proprii de 82%, faţă de 76% la sfirşitul anului trecut.
in aceste condiţii, valoarea contabilă a unei acţiuni Terapia Cluj era de 1.783 lei la 30 iunie, valoare superioară preţului de tranzacţionare care s-a stabilizat i ultimele zile la 1.500 lei/acţiune.
Din tabelul prezentat anterior se observă ca acţiunile emise de societatea Terapia au cea mai mică valoare contabilă şi sunt caracterizate de cel mai redus raport valoare contabilă/valoare de tranzacţionare, i comparaţie cu titlurile celorlalte două companii cu acelaşi obiect de activitate cotate la Bursa de Valori Bucureşti. Trebuie precizat că cele trei societăţi au efectuat reevaluarea patrimoniului, dar numai pentru Terapia aceste diferenţe favorabile au fost incluse i capitalul social prin distribuirea de acţiuni cu titlu gratuit. Avind i vedere ca pentru Antibiotice, la 30 iunie, diferenţele din reevaluare sunt de 90,5 miliarde lei, iar rezervele de 97 miliarde lei, iar pentru Sicomed de 112,6 miliarde lei, respectiv 86,4 miliarde lei, se aşteaptă trecerea acestora i capitalul social, şi ca urmare a condiţiei impuse de BVB privind valoarea minimă a capitalului social, ce va intra i vigoare de la 1 iulie 2001.
Operaţiunea de majorare a numărului de acţiuni va fi isoţită de o reducere corespunzătoare a valorii contabile a unei acţiuni şi a raportului valoare contabilă/cotaţie, prezentat i tabelul anterior.
Din indicatorii prezentaţi i tabelul alăturat (marja brută a profitului, rata de profit a activelor, rata rentabilităţii capitalului propriu) se observă valori i general mai bune pentru titlurile emise de societatea Terapia.
Preţurile de tranzacţionare i anul curent au variat conform datelor din tabelul alăturat.    
Statistic, evoluţia preţului la ichidere şi a volumului de tranzacţionare i ultimele şedinţe, precum şi a tendinţei cotaţiilor se prezintă astfel:

Indicator    TER    ATB    SCD
        %    %    %
Marja brută    29,79    7,77    22,19
a profitului
Marja netă    23,91    6,19    16,77
a profitului
Rata de profit    10,94    3,54    7,68
a activelor
Rata rentabi-    13,32    6,19    9,17
lităţii capita-
lului propriu
Rata rapidă a    158,9    91,03    485,09
lichidităţii
Gradul de    21,69    64,28    16,08
idatorare
Indicator    TER    ATB    SCD
Deschidere    2.200    1.150    1.500
4 ian. (lei)
Maxim    2.900    1.500    2.450
(lei)
Minim    980    650    1.500
(lei)
inchidere    1.510    1.440    2.400
18 oct. (lei)
Volum     60,7    5,1    5,2
(mil. acţ)

Indicator    TER    ATB    SCD
inchidere medie (lei)
10 şedinţe    1.419    1.481    2.220
50 şedinţe    1.152    1.382    2.040
Volum mediu (mii acţiuni)    
10 şedinţe    155    254    10
50 şedinţe    63    330    23
Trend preţ
Mediu    Ls    Ls    Ls
Lung    Ls        Ls