Subiectele pentru această probă cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite rezolvarea lor în maximum 10-15 minute.

Elevii nu vor fi notaţi prin note sau calificativ (admis/respins), ci se va stabili nivelul de competenţă al celui evaluat, respectiv experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba.

În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale, iar în 21 şi 22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.