Astfel, valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană (CE) era de peste 14,6 miliarde euro, în 30 iunie. În ceea ce priveşte rata absorbţiei efective, respectiv rambursările de la CE, aceasta a crescut cu 3,42 puncte procentuale, la 68,47% (13 miliarde euro), scrie Agerpres. 

Pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice rata de absorbţie curentă era de 90,02%, pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 97,71%, pe Programul Operaţional Sectorial Mediu a crescut la 77,45%, pe Programul Operaţional Regional – 83,91%, pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 65,14%, pe Programul Operaţional Sectorial Transport – 68,8%, iar pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 98,66%. 

Data de 31 decembrie 2015 este termenul final de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari, iar 30 iunie 2016 – transmiterea la Comisia Europeană şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară, potrivit Agerpres. 

De asemenea, 31 martie 2017 reprezintă termenul până la care trebuie transmisă la Comisie, prin SFC 2007, aplicaţia de plată a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli.