Raportat la întreg portofoliu, creditele cu risc ridicat au un volum relativ redus de doar 181,3 milioane de euro, echivalentul a 1,24% din totalul creditelor.
Conform Deutsche Bank, 45,4 milioane de euro sunt încadrate în categoria fraudă și alte 91 de milioane de euro sunt încadrate în categoria substandard, ceea ce înseamnă că prezintă un grad ridicat în ceea ce privește posibilitatea de neplată.
Banca a constituit provizioane de doar 30 de milioane de euro (21%) pentru cele aproximativ 137 de milioane de euro, care au un grad de risc ridicat.