În urma acestui studiu s-a constatat că 50 de mari companii sunt responsabile de 73% din totalul gazelor cu efect de seră pe plan mondial. Practic, acestea sunt unităţi industriale situate în întreaga lume, care activează în sectoarele energetic şi de utilităţi.

Contrar opiniei încetăţenite că criza financiară ar fi dus la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, dimpotrivă, în ultimii patru ani, acestea au crescut cu 1,65%, spun experţii.

Datele prezentate de savanţii din grupul ‘Dezvăluirea adevărului despre emisiile de carbon’ vor fi incluse în al Cincilea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice, a cărui publicare este aşteptată curând. AGERPRES