Potrivit unui comunicat al Federaţiei Naţionale Pro Agro, obiectivul principal al proiectului vizează creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în toate cele opt regiuni ale ţării, prin facilitarea accesului angajaţilor la servicii de formare profesionala continuă în vederea obţinerii unor calificări/recalificări care să le ofere oportunităţi crescute pe piaţa muncii, prin măsuri active pentru dezvoltarea unor noi abilităţi de menţinere în sectorul procesării fructelor şi legumelor şi industriilor conexe.

Valoarea eligibilă a proiectului este de peste 4,29 milioane de lei, din care finanţarea nerambursabilă obţinută reprezintă 4,206 milioane de lei, iar durata de implementare este de 18 luni, respectiv în perioada 1 mai 2014 – 31 octombrie 2015.

Federaţia Pro Agro precizează că în baza acestui proiect 950 de angajaţi din cele 8 regiuni ale României (Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud, Bucureşti- Ilfov, Sud-Est, Nord-Est şi Centru) vor avea acces pe o perioadă de 18 luni la cursuri de calificare/recalificare în meserii precum: lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve, operator în prelucrarea legumelor şi fructelor, lucrător în agricultură şi în gospodărie ecologică, ciupercar, pomicultor, horticultor, agricultor culturi de câmp, maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare, muncitor plantaţii şi amenajare zona verde. Participanţii vor beneficia de un curs autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

De asemenea, forţa de muncă activă din toate cele opt regiuni ale Romaniei va fi informată cu privire la oportunităţile şi beneficiile participării la programe de formare profesională continuă, realizându-se şi o cooperare transnaţională ca modalitate de învăţare şi de schimb de bune practici şi experienţe în domeniul formării profesionale pentru calificare/recalificare.

Patronatul din Industria de Conserve din Legume şi Fructe şi Conserve Mixte ,,Romconserv' derulează acest proiect intitulat 'Formarea Profesională Continuă în industria procesării fructelor şi legumelor şi industrii conexe (ForCons)', în parteneriat cu Instituto de Formación Integral S.L.U. Spania.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin contractul de finanţare nr. POSDRU/164/2.3/S/136259 şi se înscrie pe Axa prioritară 2: 'Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii', Domeniul major de intervenţie: 2.3 'Acces şi participare la formarea profesională continuă'.

AGERPRES