Pentru primul proiect, Novensys va dezvolta o serie de aplicații informatice, cum ar fi o aplicație software care va sprijini „comunicarea dintre absolvenți, studenți și profesori“.
O altă aplicație va evidenția principalele procese de business din cadrul unei întreprinderi (vânzări, achiziții, aprovizionare, dezvoltare, producție etc.), precum și interacțiunea între ele. Proiectul „Alumni“ are un buget total de 20,8 milioane de lei, din care 15,7 milioane – finanțare nerambursabilă, restul de peste cinci milioane fiind cheltuite de la bugetul de stat.
„Bursa de proiecte“ urmăreşte susţinerea mediului universitar pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova proiecte şi creșterea capacităţii de negociere cu mediul economic, astfel încât să crească numărul studenților care se integrează pe piața muncii. Proiectul promovează dezvoltarea de programe de formare profesională, care să fie în concordanţă cu cerinţele mediului economico-social. „Bursa de proiecte“ are o valoare totală de 20,6 milioane de lei, din care 15,5 milioane finanțare nerambursabilă.
Novensys este partener și în cadrul altor două proiecte: „Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice“ şi „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic“, care au accesat fiecare granturi europene de circa 17,2 milioane de lei, având bugete totale de 20,7 milioane de lei.
Proiectele pe care le dezvoltăm au ca scop corelarea programei universitare cu nevoile reale de pe piața muncii.
Andrei Ștefan Caunii, managing partner, Novensys