În cadrul reuniunii au fost selectate proiectele depuse la cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte, lansat la 25 martie 2011 şi încheiat la 27 iunie 2011, care a avut un buget de aproximativ 15,3 milioane de euro din fonduri europene. Au fost depuse 196 de propuneri de proiecte în valoare de aproximativ 97 de milioane de euro.
 
Comitetul Comun de Monitorizare a decis utilizarea integrală a alocărilor financiare aferente perioadei 2010-2013 pentru finanţarea unui număr de 45 de proiecte.
Din cele 45 de proiecte, 10 proiecte în valoare de 6,9 milioane de euro au fost aprobate pentru Axa Prioritară 2 “Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, în urma lansării unui apel tematic, dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR).