"A sosit momentul să schimbăm regula celor Trei negaţii  – fără fonduri noi, fără instituţii noi şi fără legislaţie nouă – care au definit Strategia până acum într-o regulă general valabilă a celor Trei îmbunătăţiri – o mai bună armonizare a resurselor financiare, guvernanţă îmbunătăţită şi implementare mai bună a acquis-ului actual", scrie Carmen Podgorean pe blogul GEforCEE.
Potrivit oficialului MAE, "Strategia Dunării trebuie să faciliteze o mai bună integrare a ţărilor membre în UE şi să sprijine eforturile ţărilor terţe în vederea realizării dezideratelor europene ale acestora". Strategia se derulează în cadrul noii politici europene de vecinătate şi îşi propune să aducă ţările dunărene din vestul Balcanilor, Republica Moldova şi Ucraina cât mai aproape de Uniune.

"Macro-regiunea dunăreană va genera tot mai multă valoare adăugată datorită avantajelor asigurate de o abordare integrată şi multi-sectorială care vizează acţiuni strategice comune. În acest sens, sprijinul financiar şi tehnic este oferit de programe europene, naţionale şi regionale pentru perioada de finanţare 2014-2020”, notează Podgorean.

De asemenea, potrivit oficialului MAE, strategia Dunării poate crea parteneriate şi reţele în întreaga regiune pe baza experienţei de cooperare regională oferite de Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est sau de Iniţiativa Central Europeană.