Din multiplele forme de publicitate online, astăzi ne vom ocupa de publicitatea pay-per-click prin intermediul Google (Google Adwords) sau Facebook (Facebook Ads) şi de implicaţiile fiscale pe care companiile trebuie să le aibă în vedere atunci când apelează la aceste modalităţi de promovare.

TVA

Taxa pe valoarea adaugată este o taxă pe consum, care este suportată şi plătită de consumatorul final al unui bun sau serviciu. Deoarece colectarea sa de la fiecare consumator ar fi extrem de dificilă, societăţile comerciale sunt intermediare în acest proces, şi de aceea, taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care afectează tranzacţiile de achiziţii şi de vânzare realizate de către companii. În contextul tranzacţiilor de bunuri sau servicii între parteneri localizaţi în ţări diferite, mecanismul de aplicare are anumite particularităţi.

Dacă vorbim de ţările din Uniunea Europeană, statele membre, în încercarea de a simplifica normele de aplicare a legislaţiei TVA, au numit, ca regulă generală, beneficiarul unor prestări de servicii să fie răspunzător de plata TVA. În funcţie de calitatea beneficiarului (persoana impozabilă sau nu) se stabileşte locul prestării de servicii şi, în consecinţă,  cota TVA aplicabilă.

Atât Google, cât şi Facebook au sedii înregistrate în Irlanda, loc de unde facturează toate serviciile către clienţii din Europa.

Serviciile reprezentând publicitate online se încadrează în categoria prestărilor de servicii supuse de asemenea regulii generale. Astfel, la momentul creării unui cont de client online, prestatorul (Google, Facebook etc.) va solicita informaţii cu privire la tipul de beneficiar din punct de vedere fiscal: cont de companie (împreună cu furnizarea unui cod valid de TVA) sau cont personal.

Dacă sunteţi o companie înregistrată în scopuri de TVA în România şi contractaţi Google sau Facebook pentru servicii de publicitate online, atunci veţi primi facturi de plată fără TVA, dar veţi avea obligativitatea contabilizării taxării inverse şi declarării serviciilor în declaraţia privind tranzacţiile de bunuri şi servicii cu ţările din UE (formular număr 390).

Există însă şi cazul unor companii mai mici, neînregistrate încă în scop de TVA în regim normal (nu au depăşit/declarat un plafon de vânzări mai mare de EUR 65.000). Dacă sunteţi o astfel de companie, înaintea contractării serviciilor de publicitate online de la Google sau Facebook, trebuie să obtineţi un cod special de TVA (formularul 091). La primirea facturii, veţi înregistra TVA 24% la valoarea serviciilor şi veţi plăti suma TVA la bugetul de stat.
 
Dacă însă sunteţi o persoană neimpozabilă, adică nu intenţionaţi obţinerea de beneficii economice prin publicitatea practicată, atunci factura/suma plătită va conţine TVA aplicabilă în statul de rezidenţă al furnizorului (21% în cazul Irlandei). Categorii de persoane neimpozabile pot fi, spre exemplu, persoanele fizice, instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale.
 
Impoziul pe veniturile obţinute din România

Din punct de vedere al titlului V din Codul Fiscal, Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, serviciile de publicitate online sunt considerate venituri impozabile, reclamă şi publicitate (Art.115 (1) lit. k)). Asupra venitului brut (valoarea facturii), beneficiarul societate comercială va reţine la sursă cota de 16% reprezentând impozit datorat statului român, plătind doar diferenţa către furnizor. Însă pentru a beneficia de prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri şi a plăti în întregime valoarea facturii, furnizorul este obligat să furnizeze, la cererea clientului, un certificat de rezidenţă fiscală în original (se contactează birourile locale în vederea derulării formalităţilor).

Material realizat de Eleni Nucsoreanu, Accounting Manager Accace.