Mănescu va prezenta celor doi oficiali europeni priorităţile mandatului său, stadiul fondurilor europene, dar şi strategia de dezvoltare ce vizează domeniul transporturi în cadrul următorului exerciţiu financiar al Uniunii Europene.
Agenda de lucru a întâlnirilor este structurată pe trei teme majore: infrastructura de transport terestru, transportul maritim şi cel aerian.
Partea română  susţine  necesitatea deschiderii pieţelor de transport şi stimulării concurenţei în transporturi, ca instrumente fundamentale pentru crearea unui sistem de transport eficient.
Referitor la infrastructura de transport, ministrul Transporturilor apreciază deschiderea Comisiei Europene arătată în cursul negocierilor, de a prelua solicitările României pentru definirea hărţii TEN-T şi a coridoarelor de transport pe teritoriul României. Ramona Mănescu va solicita un calendar de lucru cu Agenţia TEN-T din cadrul DG MOVE pentru a stabili strategia de dezvoltare şi portofoliul de proiecte care vor fi dezvoltate de către România din fondurile CE.
În privinţa transportului maritim, principala preocupare este legată de activitatea Portului Constanţa.
Acesta este considerat un proiect de interes strategic naţional şi european, fiind în curs de elaborare Master Planul pentru dezvoltarea Portului, dar şi a unor proiecte de infrastructură în port, precum linia de cale ferată, digul de larg şi podul rutier de acces în port. Totodată, partea română speră în identificarea unor soluţii potrivite pentru ca recentele iniţiative în materie de reducere a emisiilor de CO2 să nu afecteze competitivitatea porturilor Uniunii în raport cu porturile statelor din vecinătate.
Discutiile vizând domeniul aerian se vor concentra pe iniţiativa lansată de către Comisie privind Cerul Unic European 2+” (Single European Sky – SES 2+), de dezvoltare a competitivităţii sistemului european de transport aerian prin îmbunătăţirea performanţei serviciilor de trafic aerian, dar şi a  utilizării capacităţii de gestionare a traficului aerian