În urmă cu cinci ani, datoria Americii era de sub 6.000 mld. dolari, mare parte deţinută intern. FED avea o porţiune mică, iar cea mai mare parte era controlată de instituţii americane şi persoane fizice, restul fiind susţinută de străini, precum China, Japonia şi alţii.

Însă America a mărit cheltuielile pentru a depăşi criza şi datoria sa s-a dublat. O parte importantă a fost cumpărată de FED, începând cu 2009, pentru a injecta capital în sectorul bancar şi a stimula economia. Băncile americane şi investitorii şi-au crescut şi ei deţinerile. China a cumpărat certificate de trezorerie şi a devenit ţara cu cea mai mare expunere pe datoria americană, urmată îndeaproape de Japonia. Creşterea puternică de pe pieţele emergente a determinat şi ea achiziţia unor obligaţiuni relativ sigure.

Străinii deţin acum aproape jumătate din datoria SUA, la fel cum şi-au crescut ponderea şi în datoria Uniunii Europene.

Rezultatul este că aceste vânzări şi cumpărări operate de străini influenţează dobânzile, subminând acţiunile băncilor centrale, cum ar fi FED.

SURSA: The Economist